NY uddannelse til HEP underviser forår 2019

a

NY uddannelse til HEP underviser forår 2019

Vil du gerne være rideskoleunderviser der underviser på Hesten og Elevens Præmisser (HEP) og mangler du erfaring og kompetencerne hertil?

Eller har du en rideskole med unge undervisere, som du gerne vil have videreuddannet til at kunne undervise efter HEP principper?

På Skovly Ridecenter vil vi gerne hjælpe unge passionerede ryttere med at opnå deres drøm om at arbejde med heste, og vi vil gerne nå ud til endnu flere rideskoleelever end vi kan med vores egen rytterskole. Derfor udbyder vi nu en ny uddannelse til unge der gerne vil undervise, og vi kalder den for HEP (Hestens og Elevens Præmisser) uddannelsen.

Uddannelsen har fokus på alle aspekter omkring rideskoleundervisning. Under uddannelsen vil deltagerne få erfaring i at undervise hold og lærer at bevare overblikket over ponyer, børn og forældre på samme tid. Derudover lærer de at undervise og kommunikere på en sjov og positiv måde.

Deltagerne undervises i hestens adfærd, hvordan den lærer, anatomi og biomekanik for at sikre hestens fortsatte trivsel som medarbejder i rideskolen. Ovenstående viden ruster deltagerne til at sikre trygheden og sikkerheden i undervisningen, hvilket vil resultere i mindre konfliktadfærd, mindre agression og færre styrt. Efter endt uddannelse vil deltagerne også have et netværk, hvor de altid kan søge råd og vejledning.

UDDANNELSESSTRUKTUR 

Uddannelsen er opbygget af 5 moduler a’ 2-3 undervisningsdage plus en eksamensdag. Uddannelsen løber over 12 dage ialt. Hvert modul består af ca. 5 teoritimer og 8 timers praktisk træning og undervisning.

UNDERVISNING OG MATERIALER 

Modulerne vil være en kombination af teori og praksis. I den praktiske del er der indlagt undervisningstimer af rideskoleelever, hvor deltagerne underviser under vejledning og sparring. Derudover er der hestetræning fra jorden, og på modul 4 vil der være indlagt ridelektioner til hver deltager. Deltagerne vil løbende få udleveret materialer og hjemmeopgaver.

ANSØGNINGSFORUDSÆTNINGER 

Du skal være fyldt 18 år.

MODUL 1 / LÆRINGSTEORI – DU FÅR: 

Kendskab til hestens mentale kapacitet.

Viden om signalforvirring og konfliktadfærd.

Viden om stressfri hestetræning.

Kendskab til begreber som operant/ klassisk betingning, forstærkning, timing og intelligent setup.

Kendskab til præcis træning, som gør ridning og håndtering fra jorden let og elegant.

MODUL 2 / ANATOMI & TRÆNING – DU FÅR: 

Kendskab til hestens anatomi, takt, muskelsætning og bevægelsesmønster.

Kendskab til hvilke aspekter i forhold til hestens anatomi, der er vigtige at vide noget om, når vi træner.

Viden om, hvad man som underviser skal kigge efter, – for at vurdere om hesten kan holde til de opgaver, vi stiller den.

Kendskab til øvelser fra jorden, som kan opbygge hestens muskulatur og viden om, hvorfor disse er vigtige.

Kendskab til øvelser, der vedligeholder hestene, -øvelser som kan bruges i undervisningen.

MODUL 3 / RYTTERPSYKOLOGI, TRÆNINGSLÆRE, LEG & HOLDUNDER-VISNING – DU FÅR: 

Kendskab til, hvordan du forbinder de 2 første moduler.

Kendskab til god og positiv formidling.

Viden om, hvordan sikkerheden bevares i en holdsituation.

Kendskab til sjov, udviklende og aldersrelateret undervisning.

Erfaring i, hvordan både børn og deres forældre rummes i en holdsituation.

Erfaring i, at bevare overblikket over heste, børn og forældre på samme tid.

MODUL 4 / PRAKTISK RIDEUNDERVISNING – DU FÅR: 

Undervisning på egen hest / l ånehest.

Erfaring i holdundervisning på ridebanen under supervision

Erfaring i at omsætte ovenstående moduler i praksis.

MODUL 5 / DU FÅR: 

Erfaring i undervisning, holdundervisning og formidl ing.

Plads til individuelle ønsker og behov.

Eksamensforberedelse.

PRAKTISKE INFORMATIONER 

TERMINSLISTE

8-10/3

6-7/4

27-28/4

11-12/5

14-16/6

 

STED 

Uddannelsen foregår på: Skovly Ridecenter, Lidemarksvej 26b, 4681 Herfølge. Her vil både teori og praksis foregå. Uddannelsen er uden hest, men på modul 4 medbringes egen hest. Mulighed for lånehest i begrænset omfang.

FORPLEJNING 

Der vil være drikkelse, frugt og kage. Frokost medbringer man selv. Det er muligt at sove i rytterstuen for 100 kr pr nat.

PRIS 

Prisen er 16.000 kr. inkl. moms for hele uddannelsen. Ved betaling af hele gebyret ved tilmelding gives en rabat på 1000 kr.

BETALINGSRATER 

Der betales 8.000 kr ved tilmelding. Det resterende beløb betales en måned før opstart, eller det kan deles i 2 rater ved behov.

TILSKUD 

Vær opmærksom på at det er muligt for foreninger at søge tilskud til uddannelsen hos kommunen. Kontakt din kommune for mere info.

ANSØGNING Ansøgning sendes til : mail@skovly-ridecenter.dk Skriv lidt om dig selv, din hestebaggrund og hvorfor du gerne vil tage denne uddannelse.

Vi holder informationsaften onsdag den 12 december fra 17-19. Kom og hør mere hvis det lyder interessant. Tilmelding nødvendig på mail@skovly-ridecenter.dk

I er også velkommen til at sende en mail for mere info.